INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

POKYNY PRO NOVÉ STRÁVNÍKY

Vážení rodiče,

přečtěte si prosím Vás pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny MŠ Karlická 1170 v Černošicích.

1. Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží ve své třídě u p. učitelky.
2. Záloha na obědy činí 1000,- Kč/ za 1 měsíc (jde pouze o zálohu)
kateg.3-6 let: polodenní strav.= 41 Kč, celodenní strav.= 52 Kč
kateg. Od 7 let: polodenní strav.= 54 Kč, celodenní strav.= 66 Kč

školné činí 1080,- Kč/ za 1 měsíc

Platby za kalendářní měsíc jsou splatné do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. V tomto případě je nutné si uvědomit, že převod peněz trvá i několik dní, příkaz k úhradě je tedy nutné podat o několik dní dříve!!!
Platby provádíme příkazem k úhradě, v př. platby v hotovosti je možné použít složenku typu A, která je k dispozici na poště.

U každého příkazu se uvádí variabilní symbol, což je číslo Vašeho dítěte v MŠ.

Číslo účtu MŠ ……………………….181907241/0300

Váš variabilní symbol = 307+Váš VS………. stravné

                                      301+Váš VS……….školné

Pokud bude některý symbol uveden chybně, vzniká problém s identifikací plátce a dochází ke zbytečnému dohledávání. Z uvedeného logicky vyplývá, že každý strávník má v paměti počítače vedeno vlastní konto pod rodným číslem. Z tohoto důvodu nelze v případě sourozenců platit jednou platbou.

Platí zásada: jeden strávník = jedna platba školného a jedna platba stravného.

Případné trvalé příkazy prosím ukončete vždy k červnu – přes prázdniny (červenec,srpen) platby prosím neposílejte!!!

V případě onemocnění nebo jiného důvodu nepřítomnosti dítěte, má rodič možnost odhlásit stravu do 7,30 hod téhož dne.

Na pokyn daný po 7,30hod již nelze reagovat.

Odchod dítěte po obědě má možnost rodič nahlásit p. učitelce ráno a svačina mu bude odhlášena.

Osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání jsou děti, které dovrší 6 let do 31.8. příslušného školního roku.

Podle vyhlášky č. 107/2004 Sb. Není možné přinášet ani odnášet stravu nebo nápoje do objektu MŠ.

Vyúčtování dle denní docházky p. učitelky na třídě se provádí na konci školního roku (srpen) a případné přeplatky se posílají na účet rodičům do 1. poloviny září následujícího školního roku, či zůstávají u MŠ na účtu dítěte a jste o výši případného přeplatku informováni.

Na výši přeplatku či nedoplatku za stravné Vašeho dítěte je možné se kdykoliv během roku informovat u p. hospodářky.

Pevně věřím, že jste trpělivě a pečlivě tento text dočetli až do těchto míst.
Přeji si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud přece
jen vznikne problém, jsem ochotná kdykoliv osobně či tel. Vaše připomínky řešit
přímo osobně v kanceláři MŠ, příp. telefonicky na č. 251 642 433.